Wyjazdy studenckie, obozy studenckie

Płatności w serwisie Partnerskim biura Travel Student

Strona główna Programu Partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego serwisu turystykastudencka.pl

Wstęp
 1. Organizatorem Programu Partnerskiego (zwanego w dalszej części „Programem”) jest Biuro Turystyczne Travel Student Arkadiusz Kobus.
 2. Biuro Travel Student Arkadiusz Kobus jest operatorem serwisu turystyka studencka.pl, którego Program dotyczy.
Uczestnicy
 1. Uczestnikiem Programu może zostać dowolna pełnoletnia osoba zameldowana na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 2. Aby wziąć udział w Programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do swojego konta jest podanie prawidłowego adresu email.
 4. Organizator Programu w przypadku naruszenia regulaminu może usunąć uczestnika z Programu.
Przedmiot Programu oraz naliczanie prowizji
 1. Przedmiotem Programu jest sprzedaż miejsc na wyjazdy turystyczne, których organizatorem jest Travel Student (lista wyjazdów jest widoczna w panelu Programu).
 2. Każdy uczestnik Programu otrzymuje specjalny link kierujący na stronę turystyka studencka.pl, który jednocześnie wskazuje na pochodzenie osoby wchodzącej od Partnera.
 3. Po kliknięciu w przygotowany link odwiedzającej osobie zapisywane jest w przeglądarce ciasteczko (cookie) z informacją od jakiego Partnera dana wizyta miała miejsce.
 4. Ciasteczka z Programu Partnerskiego ważne są 30 dni, co oznacza że jeżeli w tym czasie osoba odwiedzająca ponownie wróci do serwisu i dokona rezerwacji, zostanie naliczona prowizja dla danego Partnera.
 5. Prowizja w wysokości 50 PLN brutto (bądź 25 PLN brutto w przypadku kiedy użytkownik skorzystał z promocji oznaczonej w tabeli termów i cen) naliczana jest podczas księgowania wpłaty za dokonaną rezerwację (zaliczki bądź całości).
 6. Prowizja nie jest nalizaczana w przypadku dokonywania rezerwacji na wyjazd na swoje nazwisko (posiadacza konta z Programie Partnerskim).
 7. Partner ma do dyspozycji panel administracyjny w którym może na bieżąco śledzić wyniki swojego udziału.
 8. W panelu administracyjnym widać również listę rezerwacji dokonanych, ale w danym momencie nieopłaconych. Dopiero po opłaceniu rezerwacji system nalicza prowizję.
 9. Uczestnik Programu może w dowolny sposób reklamować serwis turystyka studencka.pl, pod warunkiem:
  1. Reklama serwisu nie jest sprzeczna z panującym w Polsce prawem oraz ogólnymi zasadami moralnymi.
  2. Nie obraża niczyich uczuć.
  3. Nie działa na szkodę serwisu turystyka studencka.pl oraz Biura Travel Student Arkadiusz Kobus
  4. Reklama prowadzi do specjalnie przygotowanego linka – tylko w taki sposób można zidentyfikować, że dana osoba została przekserowana przez odpowiedniego Partnera.
Wypłata zgromadzonych środków
 1. Wypłata zgromadzonych środków może nastąpić w momencie kiedy na koncie Partnera zgromadzone zostało minimum 200 PLN brutto (w przypadku wypłaty na Fakturę bądź Umowę Zlecenie) bądź 400 PLN brutto (w przypadku wykorzystania środków na opłatę za rezerwację za wyjazd i skorzystanie ze zniżki).
 2. Wypłata środków następuje na żądanie Partnera z zastrzeżeniem pkt 1 oraz nie częściej niż raz na miesiąc.
 3. Wypłata środków może nastąpić na trzy sposoby:
  1. W formie zniżki na wyjazd, którego Organizatorem jest Biuro Travel Student Arkadiusz Kobus.
  2. W formie przelewu bankowego na podstawie Umowy Zlecenie (forma ta wymaga wcześniejszego podpisania takiej Umowy)
  3. W formie przelewu na podstawie Faktury wystawionej Organizatorowi (forma ta dotyczy Partnerów, którzy mają zarejestrowaną Działalność Gospodarczą).
Pozostałe postanowienia
 1. Organizator Programu Partnerskiego może zamknąć Program w całości bądź części bez podawania przyczyny.
 2. Wszelkie ewentualne spory w pierwszej kolejności będą rozstrzygane za porozumieniem stron, a w wyjątkowych sytuacjach rozstrzygać będzie odpowiedni dla danej sprawy sąd działający na terenie Organizatora.

Kontakt
 • Tel.: 22 203-48-97, 22 378-16-00
 • Kom.: 509-960-719
© by turystykastudencka.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opublikowane oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC